دانلود آهنگ بارون خشی داره ایا دایی دل و خروشه

مهرداد رستاخیز بارون

دانلود آهنگ بارون خشی داره ایا دایی دل و خروشه

دانلود آهنگ لری  مهرداد رستاخیز هی یالا یالا دسمالا بالا بالا

متن آهنگ

بارون خشی داره

ایا دایی دل و خروشه

بارون خشی داره

ایا دایی دل و خروشه

اسبومه زین بکنید

دل مست چلوشه

اسبومه زین بکنید

دل مست چلوشه

شکر خدایی تونم

داد عشق نشون دل داد

هی یالا یالا یالا

دسماله بالا بالا

هی یالا یالا یالا

بگین مبارکه بالا

صبح وزی افتو زنون

دای ایرم و مالش

صبح وزی افتو زنون

دای ایرم و مالش

وو خدا خاس ایکنم

دای زیتر بیارش

وو خدا خاس ایکنم

دای زیتر بیارش

شکر خدی تنم

دا عشق نشون دل دا

هی یالا یالا

یالا دسماله بالا بالا

هی یالا یالا

یالا بگین مبارکه بالا

وش گفتم که عاشقم

گل پر که تکون دا

وش گفتم که عاشقم

گل پر که تکون دا

تا که دی مو ایخومش

گل عشق نشون دا

تا که دی مو ایخومش

گل عشق نشون دا

شکر خدایی تونم داد

عشق نشون دل داد

هی یالا یالا

یالا دسماله بالا بالا

هی یالا یالا

یالا بگین مبارکه بالا

دام پیام ا قاصدی

گل مال خور کو

دام پیام قاصدی

گل مال خور کو میفا موزیک

گل وری سی دعوتی

های چارقده سر کن

گل وری سی دعوتی

های چارقده سر کن

شکر خدایی تونم

داد عشق نشون دل داد

هی یالا یالا

یالا دسماله بالا بالا

هی یالا یالا

یالا بگین مبارکه بال

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.