دانلود آهنگ به او بچه قرتی بگو امشو مخام مس بکنم

محسن لرستانی بچه قرتی

دانلود آهنگ به او بچه قرتی بگو امشو مخام مس بکنم

دانلود آهنگ محسن لرستانی دارم اَ غم دق میکنم

متن آهنگ

ای لامصُو! بیا بنیش

باشِد مُخوام حرف بزنم

شیتم نکن، جانِ ننت

دارم اَ غم، دق مُکَنم

دارم اَ غم، دق مُکُنم

اون پسرگه کی یِده

چند وقتیه دنبالته

بری مَه، فیلم بازی نکُو

همه میگن، رفیقته همه میگن، رفیقته

میگن، خیلی دوستش داری

شبا براش، خواو نداری

میگن، خیلی عاشقدَه

از صُو تا شُو دنبالده

خداتَه شکر! حرفی بزن

امشُو خونت، پای خودته

ای لامصُو! چیزی بگو

صبرم دیه سر آمده

بِرِی بچه یِ کرماشان

خداته شکر! ای آسمان

بِرِی بچه یِ کرماشان

خداته شکر! ای آسمان

گیسِ ننت! بذار برو

خونی نکُو گردنِمان

گیسِ ننت! بذار برو

خونی نکُو گردنِمان

سر به سرم، نذار دیه

ولم بکُو، ای آسمان

سر به سرم، نذار دیه

ولم بکُو، ای آسمان

به او بچه قرتی بگو

امشُو مُخوام مَس بکنم

امشُو میرم محله شان

یه شری بر پا مُکُنم امشُو قیامت مُکُنم

هر چی مُخُوا بشه، بشه

بری مه دیه، آخرشه

بگو که مَه فلانیم

همه میگن، روانیم

همه میگن، روانیم

ای شهر داره، یه طاق وسان

امشُو می گیرمش، نشان

جانِ مولا، مَه قاطی

زده سرِم! ای آسمان

خونی، بشه گردنمان

خونی، بشه گردنمان

کسی نیاد، دور وُ وَرِم

گیسِ ننم، زده سرم

بِرِی بچه یِ کرماشان

خداته شکر! ای آسمان

بِرِی بچه یِ کرماشان

خداته شکر! ای آسمان

گیسِ ننت بذار بر

خونی نکُو گردنِمان

گیسِ ننت! بذار بر

خونی نکُو گردنِمان

سر به سرم، نذار دیه

ولم بکُو ای آسمان

سر به سرم، نذار دیه

ولم بکُو ای آسمان

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.