کانال آهنگ محلی

دانلود آهنگ تایتانیک

دانلود آهنگ تایتانیک

دانلود آهنگ تایتانیک سلن دیون

اهنگ فیلم تایتانیک

دانلود آهنگ تایتانیک

آهنگ تایتانیک با ترجمه فارسی

قلب من براي تو مي تپد – My heart will go on

هر شب در روياهايم تو را مي بينم و احساس ات مي کنم – Every night in my dreams. I see you. Ifeel you

و احساس مي کنم تو هم همين احساس را داري – That is how I know you go on

دوري، فاصله و فضا بين ماست – Far across the distance and spacesbetween US

و تو اين را نشان دادي و ثابت کردي – You have come to show you goon

✨✔️✨✔️

نزديک، دور، هر جايي که هستي – Near. Far. Wherever you are

و من باور مي کنم قلب مي تواند براي اين بتپد – I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن – Once more. You open the door

و دوباره در قلب من باش – And you re here in my heart

و قلب من به هيجان خواهد آمد و خوشحال خواهد شد – And my heart will go on andon

ما مي توانيم يک باره ديگر عاشق باشيم – Love can touch US one time

و اين عشق مي تواند براي هميشه باشد – And last for a lifetime

✨✔️✨✔️

و تا زماني که نمرديم نمي گذاريم بميرد – And never let go till we regone

عشق زماني بود که من تو را دوست داشتم – Love was when I loved you

دوران صداقت، و من تو را داشتم – One true time. I hold too

در زندگي من، ما هميشه خواهيم تپيد – In my life we ll always goon

نزديک، دور، هرجايي که هستي – Near. Far. Wherever you are

من باور دارم که قلب هايمان خواهد تپيد – I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن – Once more. You open the door

و تو در قلب من هستي – And you re here in my heart

✨✔️✨✔️

و من از ته قلب خوشحال خواهم شد – And my heart will go on andon

تو اينجا هستي، و من هيچ ترسي ندارم – You re here. There s nothing Ifear

مي دانم قلبم براي اين خواهد تپيد – And I know that my heart will goon

ما براي هميشه باهم خواهيم بود – We ll stay forever this way

تو در قلب من در پناه خواهي بود – You are safe in my heart

و قلب من براي تو خواهد تپيد – And my heart will go on

و خواهد تپيد… – And on

پخش آنلاین موزیک

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین