دانلود آهنگ تایتانیک

دانلود آهنگ تایتانیک سلن دیون

اهنگ فیلم تایتانیک

دانلود آهنگ تایتانیک

آهنگ تایتانیک با ترجمه فارسی

قلب من براي تو مي تپد – My heart will go on

هر شب در روياهايم تو را مي بينم و احساس ات مي کنم – Every night in my dreams. I see you. Ifeel you

و احساس مي کنم تو هم همين احساس را داري – That is how I know you go on

دوري، فاصله و فضا بين ماست – Far across the distance and spacesbetween US

و تو اين را نشان دادي و ثابت کردي – You have come to show you goon

✨✔️✨✔️

نزديک، دور، هر جايي که هستي – Near. Far. Wherever you are

و من باور مي کنم قلب مي تواند براي اين بتپد – I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن – Once more. You open the door

و دوباره در قلب من باش – And you re here in my heart

و قلب من به هيجان خواهد آمد و خوشحال خواهد شد – And my heart will go on andon

ما مي توانيم يک باره ديگر عاشق باشيم – Love can touch US one time

و اين عشق مي تواند براي هميشه باشد – And last for a lifetime

✨✔️✨✔️

و تا زماني که نمرديم نمي گذاريم بميرد – And never let go till we regone

عشق زماني بود که من تو را دوست داشتم – Love was when I loved you

دوران صداقت، و من تو را داشتم – One true time. I hold too

در زندگي من، ما هميشه خواهيم تپيد – In my life we ll always goon

نزديک، دور، هرجايي که هستي – Near. Far. Wherever you are

من باور دارم که قلب هايمان خواهد تپيد – I believe that the heart does goon

يک باره ديگر در را باز کن – Once more. You open the door

و تو در قلب من هستي – And you re here in my heart

✨✔️✨✔️

و من از ته قلب خوشحال خواهم شد – And my heart will go on andon

تو اينجا هستي، و من هيچ ترسي ندارم – You re here. There s nothing Ifear

مي دانم قلبم براي اين خواهد تپيد – And I know that my heart will goon

ما براي هميشه باهم خواهيم بود – We ll stay forever this way

تو در قلب من در پناه خواهي بود – You are safe in my heart

و قلب من براي تو خواهد تپيد – And my heart will go on

و خواهد تپيد… – And on

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.