دانلود آهنگ دردمه بیر در نه هزار یاروم منن اولموش بیزار

دانلود آهنگ دردمه بیر در نه هزار یاروم منن اولموش بیزار

بهمن شهبازی بیزار

دانلود آهنگ دردمه بیر در نه هزار یاروم منن اولموش بیزار

دانلود آهنگ بهمن شهبازی پسین پسین غروب چاغه چاغروریم گل ای ساغی

دانلود آهنگ قشنگ یاروم اَونگ آباد یِرم اوله عادل آباد

دانلود آهنگ قشنگ یاروم اَونگ آباد یِرم اوله عادل آباد

مصطفی مرادی آیردولار سنه منن

دانلود آهنگ قشنگ یاروم اَونگ آباد یِرم اوله عادل آباد

دانلود آهنگ مصطفی مرادی ددم شاید آلام سنه مال و جانوم وردنگ بر باد

دانلود آهنگ غمگین گزینگ باشوما باش قوشده گیله گیله ایرگ جوشده

دانلود آهنگ غمگین گزینگ باشوما باش قوشده گیله گیله ایرگ جوشده

مصطفی مرادی ازیمه لایلادوم

دانلود آهنگ غمگین گزینگ باشوما باش قوشده گیله گیله ایرگ جوشده

دانلود آهنگ مصطفی مرادی پیغام یولادوم سیزمه

صفحه بعدیصفحه قبلی