دانلود آهنگ جانم وای خودوم سرحد یاروم گرمسیره راه دوره خدا بارون نگیره

حسین عامری سرحد

دانلود آهنگ جانم وای خودوم سرحد یاروم گرمسیره راه دوره خدا بارون نگیره

دانلود آهنگ حسین عامری سر راهم درختای زنجفیله

متن آهنگ

جانم وای خودوم سرحد یاروم گرمسیره

خودم سرحد یاروم گرمسیره

راه دوره خدا بارون نگیره

راه دوره خدا بارون نگیره

خودوم اینجا یاروم از ما دوره

خودوم اینجا یاروم از ما دوره

ای خدایا دیگه صبر ما تمومه

ای خدایا دیگه صبر ما تمومه

زنجفیلوم غنچه کرده غم

دلبر به جانوم ریشه کرده

زنجفیلوم غنچه کرده غم

دلبر به جانوم ریشه کرده

خودوم سرحد یاروم گرمسیره

خودوم سرحد یاروم گرمسیره

سر راهوم درختای زنجفیله

سر راهوم درختای زنجفیله

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.