دانلود آهنگ جان دلبر امشو خوایمه مست ها کنم

میلاد قربانی جان دلبر

دانلود آهنگ جان دلبر امشو خوایمه مست ها کنم

دانلود آهنگ میلاد قربانی هیچکی می دلسوز نوونه

متن آهنگ

جان دلبر امشو

خوایمه مست هاکنم

دنیا ره قفس هاکنم

تا وقتی که لس هاکنم

جان دلبر، امشو چیسه روز نوونه

هیچکی می دلسوز نوونه

مثال دیروز نوونه

امه خشک کیله روزی او کفنه

امه کوچه روزی عروسی هم وونه

ته می یاری؛ سر دمداری

مرد نبردی، پلوون

مردی, عشق جنگی، یار

شلوار پلنگی، مدونداری

تو می بنگ و بنگی

محله دادا شونی

می هوا خواه شونی

همش دست به چویی

می پشت مثل کوهی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.