دانلود آهنگ دای قیلونی چاق کردمه دیدش شرینه

جاسم خدارحمی جومه زرد جونم

دانلود آهنگ دای قیلونی چاق کردمه  دیدش شرینه

دانلود آهنگ جاسم خدارحمی یه قیلیونی چاق کرده

متن آهنگ

دای قیلونی چاق کردمه

دیدش شرینه جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت

وه دیواره سیلت تی منه

م چطو تو که دیت

نبینه جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت

وه دیواره سیلت تی منه

های جومته کوتاه مبر

ترکی برش کن جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت

وه دیواره سیلت تی منه

چشمل کال خته سیرمه

پرش کن جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت

وه دیواره سیلت تی منه

دای جومه زرد

جونم گلیت وه چنه

تکیت وه دیواره سیلت تی منه

وای وه شرین شرین

شرین شرین جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

قد تو باریکتره یا میل برنو جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

وای قربون قد باریکت لویل

وه خنده ت جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

تو وابو خدی کوچیک مو

وابوم بنده ت جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

های جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت

وه دیواره سیلت تی منه

های تیت ایام تیت ایروم

مث کر و گنگم جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

وای داستان جومه زرده

نهام سی جومه زرد جونم

گلیت وه چنه تکیت وه

دیواره سیلت تی منه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.