کانال آهنگ محلی

دانلود آهنگ روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

دانلود آهنگ روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

سجاد رزمجو گندم برون

دانلود آهنگ روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

دانلود آهنگ سجاد رزمجو قربون رقص مشکی

متن آهنگ

روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

روزل گندم برون روزل عاشقیم بی

ورگشتنی تا منه مال

دهس گل منه دهسم بی

ورگشتنی تا منه مال

دهس گل منه دهسم بی

گنی نه روز که ویمی صدی دری حیونل

ایخرد وه گوش یارم آهنگ دی بلالم

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

بی تیر کمون چشمت دلمه نشونه کردی

بی تیر کمون چشمت دلمه نشونه کردی

تش بهس وه آسمونل زلفی که شونه کردی

تش بهس وه آسمونل زلفی که شونه کردی

چی تیر بی خور بی تیری که سی مو چکنی

کور ک تیه ی خدانه وقتی کمونه کردی

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

شاید خدا خش ایخاس مهسم وی وه عشقت

شاید خدا خش ایخاس مهسم وی وه عشقت

ای چشم زلف لونه خلقی نمونه کردی

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

آی روزی که اشکنایی عهدی که بی مو بهسی

آی روزی که اشکنایی عهدی که بی مو بهسی

مث پازن مهس دل تیر خرده و خهسه بی

مث پازن مهس دل تیر خرده و خهسه بی

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

قربون تش تاوه ی یار کردمه مهس و بیمار

قربون رقص مشکی که اوشون ایخرد وه ملار

پخش آنلاین موزیک

دانلود تمام آهنگ های سجاد رزمجو

به کانال روبیکا ما بپیوندید

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین