دانلود آهنگ شمالی ستاره شوره من دون دون اشمارمه

وحید حیدری بمیرما بمیرما

دانلود آهنگ شمالی ستاره شوره من دون دون اشمارمه

دانلود آهنگ وحید حیدری ستاره هزار و هزار هزارون بمیرما بمیرما

متن آهنگ

ستاره شوره من دون دون اشمارمه، بمیرما بمیرما

فقط خاطر دلی خون اشمارمه، بمیرما بمیرما

ستاره هزار و هزار هزارون، بمیرما بمیرما

جان خدا تویی می دلی درمون، بمیرما بمیرما

آهوی صحرا بمیرما، ایمه تی همراه بمیرما

بلبل بومه بمیرما، هی خل بومه بمیرما

می دلبر بوته که چی شو بمیریم، بمیرما بمیرما

من امشو و تو فردا شو بمیریم، بمیرما بمیرما

اگه من بمردمه یک شو جلوتر، بمیرما بمیرما

شو ره تو صبح هاکن منی قبر سر، بمیرما بمیرما

آهوی صحرا بمیرما، ایمه تی همراه بمیرما

بلبل بومه بمیرما، هی خل بومه بمیرما

اگه تو بلبلی من وومه میچکا، بمیرما بمیرما

جفت آهو وومی و کفمی صحرا، بمیرما بمیرما

تی وسه دکتمه دشت و بیابون، بمیرما بمیرما

تی وسه بومه بلبل خش خون، بمیرما بمیرما

آهوی صحرا بمیرما، ایمه تی همراه بمیرما

بلبل بومه بمیرما, تی خل بومه بمیرما

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.