دانلود آهنگ عشق فقط عشق فاطی

بابک رحمانی عشق فقط عشق فاطی

دانلود آهنگ عشق فقط عشق فاطی

دانلود اهنگ عشق فقط عشق فاطی حبس بی ملاقاتی

چنی خود زنی بکم چنی اراد بسوزیم

بچو دی مصبت شکر بیلم وه ناو حالِ خوم

وه راضی و ناراضی گردیدمانه بازی

بچو دمِ خدات گرم توای وه کی بنازی

توای وه کی بنازی

عشق فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

عشق؛ فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

مه سینه سوخته ی دردم

وه گردِ کس نیه گردم

زخمیه عشقِ تونم قصه نکه وه گردم

وه تو وه خوم وه دنیا دی دلخورم وه مولا

دی نیه کم خدا خدا نکیدن دردم دوا

عشق فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

عشق؛ فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

الان ارای مه چو مست ای زندگی مالیدست

معطله روژِ مرگم دلم وه دنیا، خسته اس

ولم بکه بی وجدان در وه درِ آش وُ لاش

عشقِ تو دی حرامه نمک وه زخمم نپاش

نمک وه زخمم نپاش

عشق فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

عشق فقط عشقِ فاطی

حبسِ بی ملاقاتی

وه ناو مرامِ لاتی عرق و شراو قاطی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.