دانلود آهنگ عشق يه جور سرابه حباب روي آبه از دور يه قصر نوره از روبرو خرابه

آرش والا آدرس عشق

دانلود آهنگ عشق يه جور سرابه حباب روي آبه از دور  يه قصر نوره از روبرو  خرابه

دانلود آهنگ آرش والا آدرس عشق و نپرس

متن آهنگ

آدرس عشقو نپرس

پا توياين راه نذار تو نيمه

راه ميموني تشنه تويک شوره زار

عشقو محبتکجاست خوابو خيال

و روياست به حرفدل گوش

نده تا داريراه فرارعشق يه

جور سرابه حباب روي آبه از دور

يه قصر نوره از روبرورابهعشق يه

جور سرابه حباب روي آبه

از دور يهقصر نوره از روبرو

خرابه نديدمعاشقي رو که روي

خوش ببينه کسي ازباغ

محبت گل عشق بچينه بهترين

کتاب درس عاشقاي دنيا

ليلي و مجنونه و فرهاده و شيرينه

عشق يه جور افسونه براي عاشق

حيله شيطونه براي عاشقاگه يار بره

به راه بي وفايي زندگي

زندونهبراي عاشقعشق يه

جور سرابه حباب روي آبه

از دور يه قصر نوره از روبرو خرابه

عشق يه جور سرابه حباب روي آبه

از دور يه قصر نوره از روبرو خرابه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.