دانلود آهنگ لری تیه لت شکالیه تیلت شکالیه

میثم خسروی بلال

دانلود آهنگ لری تیه لت شکالیه تیلت شکالیه

دانلود آهنگ میثم خسروی بلال

متن آهنگ 

تیه لت شکالیه تیلت شکالیه

تیه لت شکالیه وای برگت کمونه

گردنت سماوره دای هیکل یه دونه

گردنت سماوره دای هیکل یه دونه

و بلال بلال بلال بلال ترکی

و بلال بلال بلال بلال ترکی

دای یه ساعت تیت نشسن دای تییلت ملکی

خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه

خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه

یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

و بلال بلال بلال بلال روسی

و بلال بلال بلال بلال روسی

وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

هی بنازم عشقته شیرن فرهاد

ای خدا خسرونه تو خنجر گرته

ای بچه لر گرگ کوه دشته

عزیزم هر جا ایرسه سنگر گرته

باغ دارم باغچه دارم گل بسیاره

باغ دارم باغچه دارم گل بسیاره

هر گلیش یه رنگیه یه بویی داره

هر گلیش یه رنگیه یه بویی داره

و بلال بلال بلال بلال ترکی

و بلال بلال بلال بلال ترکی

خوت گلی نومت گله گل کر ناته

خوت گلی نومت گله گل کر ناته

گل هر جا خوت ایروی دلم و باته

گل هر جا خوت ایروی دلم و باته

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.