دانلود آهنگ مبارک مبارک تولدت مبارک

ویگن لبت شاد و دلت خوش چو بلبل خنده ویگن باشی

دانلود آهنگ مبارک مبارک تولدت مبارک

دانلود آهنگ ویگن بیا شمعا رو فوت کن

متن آهنگ

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

لبت شاد و دلت خوش

چو بلبل خنده باشی

بیا شعما رو فوت کن

که صد سال زنده باشی

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

دلت شاد و لبت خوش

چو گل خنده باشی

بیا شعمارو فوت کن

که صدسال زنده باشی

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

دلت شاد و لبت خوش

چو گل پر خنده باشی

بیا شعمارو فوت کن

که صدسال زنده باشی

مبارک مباررررک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارک

مبارک مبارک تولدت مبارککککک

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.