دانلود آهنگ محل و محل وه شوند گردیم چوی ری گم کردم

حمیدرضا بابایی متاع

دانلود آهنگ محل و محل وه شوند گردیم چوی ری گم کردم

دانلود آهنگ حمیدرضا بابایی متاع

متن آهنگ

محل و محل وه شوند

گردیم چوی ری گم کردم

وه دور خوم چرخیم زمینو

زمان حالم خوب نیه کی

زانم عشق تو مه آخر

شر که جوی شیت زنجیری

هر سرگردانم قول بیه مردم

بایده مزارم قول بیه مردم بایده مزارم

فلک چه بودن حافظه م پاک

کی تمام غمی لم وه دلم در کی

شادیه ی دلم گشتی خاک کردم

خانوادم هیچ وه یادو بردم

دی هیچ متاعی حالم خوب

نیه کی هیچ کی نیه تونی

مه وه تو سرد کی حبس

کشیدن و حبس بی وه چاوت

چه بودن یه ی شو با مه ناو خاوت

چه بودن یه ی شو با مه ناو خاوت

مه دریا نه چیم دل دامه ♭

دریا تو غرقم کردی و گیان موا

خوب باره یادم دام پر و بالت

چنی وه راحت مه چیم وه یادت

چویله نازت جور چو آهو خنه یلت ارام مینیده دارو

اشکیله نازت مه کرده جادو

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.