دانلود آهنگ معلم ای چراغ راه دانش

دانلود سرود معلم ای فروغ جاودانی معاون پرورشی

دانلود آهنگ معلم ای چراغ راه دانش

دانلود آهنگ معلم ای فرغ جاودانی

معلم ای فروغ جاودانی،

معلم مهر پاک آسمانی

معلم ای چراغ راه دانش،

معلم آیه های مهربانی

مرا ازجهل و نادانی رها کن،

مرا باعلم و ایمان و خدا کن

بیا ای گل تو از گهواره تا گور،

مرا باعلم و دانش آشنا کن

بیا ای گل تو از گهواره تا گور،

مرا باعلم و دانش آشنا کن

دلی شفاف چون آیینه داری،

محبت و صفا در سینه داری

اگر داری گهی اخمی به چهره،

ولی بی شک دلی بی کینه داری

معلم ای بهار آفرینش،

تو هستی افتخار آفرینش

معلم ای بهار آفرینش،

تو هستی افتخار آفرینش

تو هستی گوهر نایاب دریا،

عجب دارم ز کار آفرینش

معلم ای فروغ جاودانی،

معلم مهر پاک آسمانی

معلم ای چراغ راه دانش،

معلم آیه های مهربانی

مرا ازجهل و نادانی رها کن،

مرا با علم و ایمان و خدا کن

بیا ای گل تو از گهواره تا گور،

مرا با علم و دانش آشنا کن

دلی شفاف چون آیینه داری،

محبت و صفا در سینه داری

اگر داری گهی اخمی به چهره،

ولی بی شک دلی بی کینه داری

تو می خواندی الفبای رشادت،

تو گفتی راه ایمان و سعادت

به مردانی که رفتند عاشقانه،

تو دادی درس ایثار و شهادت

به مردانی که رفتند عاشقانه،

تو دادی درس ایثار و شهادت

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.