دانلود آهنگ هر چی کردم تو بشی ستارم نشد

رضا کرمی تارا بی وفا

دانلود آهنگ هر چی کردم تو بشی ستارم نشد

بی وفا بی وفا دختری بی وفا

متن آهنگ

بی وفا بی وفا دختری بی وفا

تو چرا رفتی و با مو کردی جفا

منو اشتی تو ای همه دردو غمه

بخدا بعد تو پر درد ماتمه

بی وفا بی وفا دختری بی وفا

تو چرا رفتی و با مه کردی جفا

منو هشتی تو ای همه دردو غمه

بخدا بعد تو پر درد ماتمه

بشی عشق منو گل بهارم نشد

بشی عشق منو دارو ندارم نشد

لعنتی بس بکن لج نکن با ای دلم

ای دل عاشق شیته تونه خوشگله

ای دل عاشق شیته تونه خوشگله

چنی گه روزو شو تو بیداری تو خو

تو هوای عشقگم دختری لامصو

نمیدانم چرا منه دوست نداری

به چه جرمی امه تو شدی فراری

چنی گه روزو شو تو بیداری تو خو

تو هوای عشقگم دختری لامصو

نمیدانم چرا منه دوست نداری

به چه جرمی امه تو شدی فراری

هرچی کردم که تو بشی ستارم نشد

بشی عشق منو گل بهارم نشد

بشی عشق منو دارو ندارم نشد

لعنتی بس بکن لج نکن با ای دلم

ای دل عاشق شیته تونه خوشگله

ای دل عاشق شیته تونه خوشگله

هرچی کردم که تو بشی ستارم نشد

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.