دانلود آهنگ هیجده ساله بومه ناوه من ورکت خوه اجباری درده

مرتضی جعفرزاده سربازی

دانلود آهنگ هیجده ساله بومه ناوه من ورکت خوه اجباری درده

دانلود آهنگ مرتضی جعفرزاده سربازی

متن آهنگ

هیجده ساله بومه ناوه من ورکت خوه اجباری درده

گوتن گره هری دیاره قربت بخته منی بدبخته

اجباری سخته وه ناکمه طاقت خوه اجباری درده

یاره من چاو لره له فکر داهت بخته منی بدبخته

دوم پست شوانه ل شوه زمستانه

تنه دل بیش که درده من بزانه

دوم پست شوانه مرخصی ندانه

تا شوم هاتم یاره من بی دل دانه

سره برجک دیم پست نظامی خوه اجباری درده

بومه سربازه نیروی زمینی بخته منی بدبخته

سه مه اموزشی دشمن فرضی خوه اجباری درده

سربازه صفریو له پست مرزی بخته منی بدبخته

دوم پست شوانه له شوه زمستانه

تنه دل بیش که درده من بزانه دوم پست شوانه

مرخصی ندانه تا شوم هاتم یاره من بی دل دانه

غریب کتم لوی ولات دوره خوه اجباری درده

له من تونه قوت نما هدوره بخته منی بدبخته

  گره قبول کنی وا گپه زوره خوه اجباری درده

دلی ساده من چقه صبوره بخته منی بدبخته

دوم پست شوانه له شوه زمستانه

تنه دل بیش کو درده من بزانه دوم پست شوانه

مرخصی ندانه تا چوم هاتم یاره من بی دل دانه

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.