دانلود آهنگ چلچلا پر بزن شهر ساری پر بزن

جواد نکایی چلچلا پر بزن به گرمسار پربزن

دانلود آهنگ چلچلا پر بزن شهر ساری پر بزن

دانلود آهنگ جواد نکایی چلچلا پر بزن سمسکنده سر بزن

متن آهنگ

چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

سمسکنده سر بزن

هیکل ورزشی ره

امشو منه ور بزن

چلچلا پر بزن چلچلا

پر بزن سمسکنده سر بزن

 یاری ممدی ره امشو منه ور بزن

 چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

شهر ساری سر بزن

 مهدی شمشیر ونده امشو منه ور بزن

 چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

سالاری مردی ره امشو منه ور بزن

 چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

پهلون مردی ره امشو منه ور بزن

چلچلا پر بزن چلچلا پر بزن

سامان سعیدی ره امشو منه ور بزن

دیگر آهنگ های جواد نکایی

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.