دانلود آهنگ کوتره یاغی مِن گوم بیه پیدا نوونه

حسین رضایی کبوتر یاغی

دانلود آهنگ کوتره یاغی مِن گوم بیه پیدا نوونه

دانلود آهنگ حسین رضایی شونه زیر آبی شونه باهرکسی تا نوونه

متن آهنگ

کبوتر یاغی من گم بیه پیدا نوونه

شون تیرازی شده با هر کسی تا نوونه

کبوتر یاغی من تنها نشو ته گوم بونی

هر کسو ناکسی آخر بونه یاغی

هوا سربازی دا شی دلبر یاغی دا

کبوتر یاغی دا تی بازی بازی دا

هوا سربازی دا شی دلبر یاغی دا

کبوتر یاغی دا تی بازی بازی دا

تی بازی بازی دا

خبر بیار دنه مسیر دادا ماها کرده غروب

تر شومه جان رفیق تر شومه سمت جنوب

خبر بیار دنه مسیر دادا ماها کرده غروب

تر شومه جان رفیق تر شومه سمت جنوب

ترشومه من ببینم پهلوونی پر غرور

کاظم اسلامی دا پهلوونی با وجود

دادا تی شادی دا کاظم اسلامی دا

جشن تولد دا تی جشن شادی دا

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.