کانال آهنگ محلی

دانلود آهنگ یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

دانلود آهنگ یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

غلام ظرافت الله الله میایه بوی گلاب میایه

دانلود آهنگ یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

دانلود آهنگ غلام ظرافت خانه رو جارو کنید آقا داماد میایه

متن آهنگ

الله الله میایه بوی گلاب میایه

خانه رو جارو کنید داماد ما میاید

خانه رو جارو کنید عروس ما میاید

یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

رفتم لبش ببوسم تا صبح لبم خون اومد

رفتم لبش ببوسم تا صبح لبم خون اومد

الله الله میاید بوی گلاب میاید

الله الله میاید بوی گلاب میاید

خانه رو جارو کنید دماد ما میاید

خانه رو جارو کنید عروس ما میاید

یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

یه شب که بارون اومد یارم لب بون اومد

رفتم لبش ببوسم تا صبح لبم خون اومد

رفتم لبش ببوسم تا صبح لبم خون اومد

الله الله میاید بوی گلاب میاید

الله الله میاید بوی گلاب میای

خانه رو جارو کنید دماد ما میاید

خانه رو جارو کنید آقا ابراهیم دوزنده می آید

از او بالا میاد چادر طلایی فاطمه جان

قدو بالای تو داری مو نداروم فاطمه جان

پخش آنلاین موزیک

نظرهای کاربران

اولین نظر را در مورد این آهنگ شما ارسال کنین